Položkový rozpočet

Položkový rozpočet Tvorba položkového rozpočtu by měla prvním krokem každé stavby. Nejen že Vám poskytne představu o budoucí ceně stavby, ale zejména zabrání budoucím rozčarováním a nejspíše Vám ušetří i značnou část neočekávaných nákladů.

Položkový rozpočet obsahuje veškeré úkony a práce, které bude na stavbě potřeba realizovat. Součástí položkového rozpočtu jsou nejen práce a materiál, ale zejména i doprovodné náklady, na které se ve fázi plánování často zapomíná.

Rozpočet stavby zpracovaný profesionálem obsahuje například i ceny za veškerou dopravu, likvidaci suti, ustavení a pronájem lešení, geodetické práce, náklady na zřízení staveniště a zkrátka vše, co budoucí stavba zahrnuje.

Je mýtus, že položkový rozpočet se sestavuje pouze u stavebních prací větších rozsahů – například rozpočet na stavbu rodinného domu. Mezi náš denní chleba patří tvorba položkových rozpočtů malých rozsahů: Rozpočet na realizaci zámkové dlažby, terasy, garáže, či například rekonstrukci koupelny.

Slyšeli jste od „zedníka známého“ větu: „Že seš to ty, tak to uděláme za tolik a tolik.“ , nebo „Lepší a jednodušší bude se domluvit na hodinovce.“ ? Pokud ano, je správný čas na zpracování rozpočtu stavby.

Co potřebujeme pro tvorbu rozpočtu stavby?

Rozpočet stavby vzniká na základě výkazu výměr – tedy zejména soupisu ploch a objemů prací. Výkaz výměr může být součástí stavebního projektu. Pokud projekt nemáte, nevadí, výkaz výměr zpracujeme sami i bez projektu – například na základě Vašeho plánku, fotek, či osobní návštěvy.

Kromě výkazu výměr oceníme maximum informací, které nám ke stavbě poskytnete (například fotky, adresa stavby, …).

Kolik stojí vypracování rozpočtu stavby?

Cena za vypracování rozpočtu stavby se přímo odvíjí od ceny stavby a počítá se procentuálně. Rozpočet stavby v předpokládané ceně 100.000,- Kč začíná na několika stokorunách. Rozpočet na stavbu rodinného domu potom přijde na několik tisíc korun. K ceně stavebního rozpočtu je nutné přičíst cenu tvorby výkazu výměr v případě, že ho nemáte k dispozici.

Pro přesnější výpočet ceny stavebního rozpočtu, výkazu výměr a dalších našich služeb můžete použít orientační ceník.

Položkový rozpočet v našem blogu:

Potřebuji položkový rozpočet - ozvěte se nám!

Společně to napočítáme

Obraťte se na nás.

Najdeme nejlepší možné řešení vašeho požadavku – od přibližného nacenění až po závaznou nabídku do výběrového řízení.

Kontakt

Nyní nepřijímáme nové zakázky.