ÚvodSlužbyStanovení ceny obvyklé

Stanovení ceny obvyklé zabraňuje soudním sporům

Zpětné stanovení ceny stavby v místě a čase obvyklé je nástrojem, kterým jsme nejednou zabránili soudnímu sporu, který je nesporně nákladnějším, než vypracování objektivního položkového rozpočtu stavby.

Stanovení ceny obvyklé

Cena obvyklá má poměrně přesné vymezení hned v několika zákonech, nicméně, ve stručnosti se jedná o cenu (například stavebních prací či rekonstrukce), která byla obvyklá v místě, době a rozsahu, ve kterém byla provedena.

Nejsme soudní znalci, nicméně, dokážeme zpětně stanovit rámcový rozpočet provedených staveních prací s velkou přesností a velkou vypovídací vahou: Dokážete si tak utvořit představu o ceně, kdykoliv jí potřebujete.

Jak stanovujeme cenu obvyklou?

Začneme vypracováním výkazu výměr a soupisem provedených prací (pakliže nemáte představu o tom, jaké práce byly přesně stanoveny, i s tím Vám pomůžeme – návštěvou místa většinu stavebních prací určíme). Na základě těchto podkladů vypracujeme položkový rozpočet v oficiální cenové hladině buď let minulých, nebo aktuálních. Součástí položkového rozpočtu je i slepý rozpočet, se kterým následně oslovíme více subjektů se žádostí o nacenění v rámci poptávkového řízení – u těchto cenových nabídek provedeme indexaci cen do období, ve kterém měly být práce, u kterých je cena stanovována, provedeny.

Zohledníme všechny faktory

Každou položku ceníme zvlášť, cena kromě materiálu zahrnuje i mzdu, povinné odvody, nutnou režii, opotřebování strojů, dopravu, zisk a další části, které výslednou cenu položky tvoří. Dokážeme tak ocenit i práce, které byly zhotoveny tzv. svépomocí, s vlastní dopravou, s vlastním materiálem a mnoho dalšího.

Kdy se hodí stanovení ceny obvyklé?

Důvodů ke stanovení obvyklé ceny stavby či například rekonstrukce může být několik: Ať z důvodu, že chcete mít přehled a být informovaní, nebo z důvodu, že například zvažujete spor:

1. Nezdá se Vám cena, jakou vám řemeslník či firma naúčtovala za provedené práce.
2. Potřebujete ocenit práce, které jste vykonali pro sebe či někoho svépomocí.
3. Potřebujete stanovit zhodnocení nemovitosti po rekonstrukci.
4. Jednoduše zkrátka chcete znát cenu prací zpětně po jejich provedení.

Co dokážeme zahrnout do ceny obvyklé?

Za použití specializovaného softwaru, oficiálních cenových hladin a profesionálního vybavení dokážeme ocenit téměř všechny práce. Cenové hladiny jsou ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb. Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících cenové soustavy, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu.

Kolik stojí odhad ceny obvyklé?

Odhad ceny obvyklé vytvoříme za zhruba 1% z výsledné odhadní ceny, plus přímé náklady (doprava, …) Pro konkrétní nabídku nás prosím kontaktuje.

Potřebuji stanovit cenu obvyklou - ozvěte se nám!

Vámi zaslané údaje použijeme pouze k tomu, abychom Vám mohli odpovědět.

Společně to napočítáme

Obraťte se na rozpočtáře.

Najdeme nejlepší možné řešení vašeho požadavku a spočítáme to přesně – od přibližného nacenění až po závaznou nabídku do výběrového řízení.

Kontakt Služby