Výkaz výměr

Výkaz výměr Výkaz výměr je nezbytným podkladem pro tvorbu položkového rozpočetu stavby. Pod výkazem výměr si lze představit soupis ploch, objemů a vah plánovaných prací: Dá se říci, že jsou to veškeré rozměry stavby (plocha zámkové dlažby, výška + délka + tloušťka zdi, …), na základě kterých už vše potřebné dopočítáme.

Není potřeba se děsit: U staveb malých rozsahů nám většinou postačí i ručně vytvořený plánek doplněný o fotografie. V případě potřeby si vyžádáme další údaje, popřípadě se na místo zajedeme podívat. U staveb větších rozsahů, jako jsou například rodinné domy, rozsáhlé demoliční práce a podobné, je lepší nechat si výkaz výměr zpracovat od profesionála.

Co potřebujeme pro tvorbu výkazu výměr?

Jak jsme psali výše: V případě menších staveb postačí plánek a fotografie – chápeme, že na každý je projektant. Ke každému přistupujeme individuálně: Umíme více, než „strojově zpracovávat“ projekty. U staveb větších rozsahů (rodinné domy, …) je potom projekt téměř nezbytný. Pakliže projekt nemáte, výkaz výměr vytvoříme osobně na místě stavby.

Kolik stojí vypracování výkazu výměr?

Cena za vypracování výkazu výměr se přímo odvíjí od ceny stavby a počítá se procentuálně. Výkaz výměr pro stavbu v předpokládané ceně 100.000,- Kč začíná na několika stokorunách. Výkaz výměr na stavbu rodinného domu potom přijde na několik tisíc korun.

Pro přesnější výpočet ceny stavebního rozpočtu, výkazu výměr a dalších našich služeb můžete použít orientační ceník.

Potřebuji výkaz výměr - ozvěte se nám!

Společně to napočítáme

Obraťte se na nás.

Najdeme nejlepší možné řešení vašeho požadavku – od přibližného nacenění až po závaznou nabídku do výběrového řízení.

Kontakt

Nyní nepřijímáme nové zakázky.