Výpočet váhy suti z demoličních prací

Blog: Výpočet váhy suti z demoličních prací Pro stavební firmu jsme provedli výpočet váhy suti určené k likvidaci po plánované demolici objektu. Zabránili jsme tak ztrátě 120.000,- Kč.

Položkový rozpočet neobsahuje jen ceny materiálu a práce, ale takové veškeré další doprovodné náklady: Kromě dopravy, amortizace, nákladů na sociální a zdravotní pojištění, lešení a dalších je to i cena za likvidaci a odvoz suti. Náš software jednoznačně určí váhu a objem (nejen) stavebního odpadu.

Stavební firma nás před podáním své nabídky do výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky (demolice objektu) oslovila s žádostí o revizi jejího vlastního odhadu váhy a objemu odpadu. Jelikož je jednalo o velice rozsáhlý objekt s mnoha druhy materiálů k lividaci, výpočet byl složitější, než obvykle. Odhad jsme upřesnili a firmě tak ušetřili 120.000,- Kč budoucí ztráty.

Zpět na výpis článků

Společně to napočítáme

Obraťte se na rozpočtáře.

Najdeme nejlepší možné řešení vašeho požadavku a spočítáme to přesně – od přibližného nacenění až po závaznou nabídku do výběrového řízení.

Kontakt Služby