Položkový rozpočet domu - co obsahuje?

Položkový rozpočet domu - co obsahuje? Položkový rozpočet domu se skládá z několika základních částí - všechny je potřeba před samotnou stavbou započítat:
 1. Pozemek - parcela pro budoucí stavbu
 2. HSV - hlavní stavební práce
 3. PSV - pomocné stavební práce
 4. VN a M - vedlejší náklady a montáže

V následujících částech článku si projdeme jednotlivé části položkového rozpočtu domu, včetně informací o tom, co obsahují a jestli s nimi počítá i položkový rozpočet domu.

Položkový rozpočet domu - pozemek

Cena pozemku se do položkového rozpočtu domu nezapočítává. položkový rozpočet domu, odborně řečeno položkový rozpočet, zahrnuje pouze náklady, které je nutné vynaložit na samotnou stavbu domu - včetně veškerého příslušenství.

Náklady na pořízení pozemku se mohou dosti lišit: Jednoduše proto, že někdo si pozemek za nemalé peníze kupuje, někdo pozemek dostane - například od rodiny či jako věno, ale pracujeme i s případy, kdy majitel budoucí stavby koupí dům určený k demolici, který srovná se zemí a následně na jeho místě postaví dům nový. Poslední varianta bývá nezřídka poměrně výhodná - demoliční práce nejsou nákladné tak, jak si veřejnost myslí, kdežto sleva na pozemku s budovou určenou k demolici, ta bývá značná.

S kalkulací ceny demoličních prací Vám rádi pomůžeme: Vypracujeme položkový rozpočet demolice, včetně váhy, složení a objemu odpadu. Řekneme Vám tak přesně, za kolik Vám nemovitost zbourá firma, kolik bude stát doprava a prozradíme Vám i částku, kterou necháte na skládce za uložení suti.

Položkový rozpočet domu - hlavní stavební práce

Hlavní stavební práce již součástí položkového rozpočtu domu samozřejmě jsou. Zjednodušeně řečeno, obsahují náklady na veškeré stavební a jiné činnosti, které je nutné zrealizovat k tomu, aby dům stál - ale bez vybavení, získáte ták zkrátka pouze čistou stavbu. HSV tedy v položkového rozpočtu domu zahrnují například:
 1. Zemní práce - tedy výkopy, práce bagrem, srovnání terénu, ...
 2. Základy - tvorba základů, včetně základových pasů, desky, ...
 3. Svislé a kompletní konstrukce - lidově řešeno: Veškeré zdi, příčky a zkrátka vše "svislé".
 4. Vodorovné konstrukce - lidově řešeno: Veškeré podlahy - vylevání podlah a zkrátka vše "vodorovné".
 5. Komunikace - chodníky, příjezdové cesty, obrubníky, ...
 6. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů - omtíky, fasády, a další...
 7. A mnoho dalšího: Cenová soustava obsahuje více než 110 tisíc položek k cenění stavebních prací. Co všechno položkový rozpočet domu zahrnuje?

Položkový rozpočet domu - pomocné stavební práce

Pomocné stavební práce již součástí položkového rozpočtu domu samozřejmě jsou. Obsahují náklady, služby a řemesla, které je nutné realizovat v již stojící stavbě, aby byla obyvatelná. PSV tedy v položkového rozpočtu domu zahrnují například:
 1. Izolace proti vodě a vlhkosti.
 2. Vnitřní kanalizace, vodovod, plynovod.
 3. Zařizovací předměty.
 4. Konstrukce tesařské, klempířské, truhlářské.
 5. Podlahy z dlaždic.
 6. Nátěry a malby.
 7. A mnoho dalšího: Cenová soustava obsahuje více než 110 tisíc položek k cenění stavebních prací. Co všechno položkový rozpočet domu zahrnuje?

Položkový rozpočet domu - vedlejší náklady a montáže

Pomocné stavební práce již součástí položkového rozpočtu domu samozřejmě jsou. Obsahují náklady, služby a řemesla, které je nutné realizovat v již stojící stavbě, aby byla obyvatelná. PSV tedy v položkového rozpočtu domu zahrnují například:
 1. Náklady na zřízení staveniště.
 2. Práce geodetů, revizních techniků, stavebního dozoru.
 3. Montáž oznamovacích a zabezpečovacích zařízení.
 4. Montáž vzduchotechnických zařízení.
 5. Montáž měřících a regulačních zařízení.
 6. Podlahy z dlaždic.
 7. Nátěry a malby.
 8. A mnoho dalšího: Cenová soustava obsahuje více než 110 tisíc položek k cenění stavebních prací. Co všechno položkový rozpočet domu zahrnuje?

Položkový rozpočet domu - kolik stojí?

Cena za položkový rozpočet domu, resp. vyhotovení položkového rozpočtu domu, se odvíjí od celkového rozpočtu stavby (výsledné ceny). Do této ceny se nepočítá cena pozemku. Přehledná tabulka:

Rozpočet stavby Cena za položkový rozpočet domu
1. 50.000,- Kč 350,- Kč
2. 250.000,- Kč do 750,- Kč
3. 500.000,- Kč do 1500,- Kč
4. 1.000.000,- Kč do 3000,- Kč
5. 2.000.000,- Kč do 6000,- Kč
6. 3.000.000,- Kč do 9000,- Kč

U vyšší cen staveb se cena vyhotovení položkového rozpočtu domu určuje individuálně.

Potřebuji položkový rozpočet domu - ozvěte se nám!

Vámi zaslané údaje použijeme pouze k tomu, abychom Vám mohli odpovědět.

Společně to napočítáme

Obraťte se na rozpočtáře.

Najdeme nejlepší možné řešení vašeho požadavku a spočítáme to přesně – od přibližného nacenění až po závaznou nabídku do výběrového řízení.

Kontakt Služby