Výkaz výměr svépomocí, ušetřete tisíce

Výkaz výměr je nezbytný pro tvorbu položkového rozpočtu stavby. Vytvořte si výkaz výměr svépomocí a ušetřete tisíce korun.

Tvorba položkového rozpočtu stavby je poměrně náročná disciplína, potřebujete k tomu specializovaný software za desítky tisíc korun, včetně pravidelných aktualizací cenových hladin, které stojí další tisíce korun každý rok a navíc odborné znalosti. To ovšem neplatí o výkazu výměr. Výkaz výměr si můžete připravit jednoduše sami.

Výkaz výměr – podklad pro položkový rozpočet

Výkaz výměr zjednodušeně obsahuje údaje o tom, kolik je potřeba vykonat práce: Kolik metrů čtverečních zdi postavit, kolik metrů kubických zdi zbourat, kolik běžných metrů střešní vazby uložit, kolik kubických metrů hlíny je potřeba vykopat, abyste mohli zalít základové pasy betonem, a podobné údaje.

Na základě výkazu výměr následně vytvoříme kvalifikovaný položkový rozpočet stavby. Míry do výkazu výměr je potřeba uvádět naprosto přesně, případné rezervy lze později umístit pod položku „rozpočtová rezerva“, popřípadě se přesně dopočítávají například ořezy u zámkové dlažby, aby nebyly rozpočtové rezervy potřeba.

Výkaz výměr je dražší než rozpočet, ušetřete tisíce

Běžná cena výkazu výměr je minimálně stejná nebo vyšší, než cena položkového rozpočtu. My si běžně za vypracování výkazu výměr účtujeme 0.35% z ceny díla, za rozpočet potom rovněž 0.35%. Nyní v rámci časově omezené nabídky nabízíme vypracování položkového rozpočtu stavby za 0.1% , výkaz výměr potom zdarma.

Běžná cena položkového rozpočtu a výkazu výměr je u domu za dva milióny korun 14000,- Kč (0.7% ze dvou miliónů). Výkazem výměr svépomocí lze tedy za běžných okolností ušetřit u domu za 2 mil. Korun ušetřit 7000,- Kč. Nyní v rámci časově omezené nabídky nabízíme vypracování položkového rozpočtu stavby včetně výkazu výměr pro dům za 2 mil. korun za 6000,- Kč.

Zpět na výpis článků

Společně to napočítáme

Obraťte se na rozpočtáře.

Najdeme nejlepší možné řešení vašeho požadavku a spočítáme to přesně – od přibližného nacenění až po závaznou nabídku do výběrového řízení.

Kontakt Služby