Demoliční výměr vs. demoliční projekt

Blog: Demoliční výměr vs. demoliční projekt Jaký je rozdíl mezi demoličním výměrem a demoličním projektem? Podívejme se společně na to, co tyto dva výrazy znamenají.

Ve zkratce lze říct, že demoliční výměr je povolení stavebního úřadu k demolici domu. Demoliční výměr je tedy dokument, který Vás opravňuje k tomu, abyste mohli nechat svou nemovitost zbourat pověřenou stavební firmou. K tomu, abyste dostali od stavebního úřadu demoliční výměr – tedy stavební povolení k demolici, musíte doložit demoliční projekt.

Demoliční projekt – co to je?

Demoliční projekt je dokument, který obsahuje detailní informace o nemovitosti, kterou se chystáte na základě vydaného demoličního výměru zbourat. V demoličním projektu je řešena místní situace: Blízké okolí nemovitosti, hustota obydlení, přístup k nemovitosti, přípojky energií, a další záležitosti „kolem domu“. Dále demoliční projekt obsahuje nákresy nemovitosti, postup její demolice, pravidla, kterými se musí stavebník provádějící demolici řídit, odpady, které z demolice vzniknou a spoustu dalších náležitostí.

Demoliční projekt – kdo ho může vypracovat?

Demoliční projekt Vám nemusí vypracovávat projektant, můžete si ho tedy vytvořit i svépomocí za předpokladu, že dodržíte náležitosti obsažené v zákonu, resp. příloze č.4 vyhlášky č.499/2006 Sb. Tím, že projekt buď vytvoříte sami, popřípadě nevyužijete služeb projektanta s „kulatým razítkem“, můžete ušetřit až 75% z ceny demoličního projektu. A tyto ušetřené prostředky později investovat chytřeji, třeba do budoucí novostavby na místě odstraněné nemovitosti. :)

Popřípadě ještě právnickou mluvou: Podle § 128 odst. 1 stavebního zákona je stavebník povinen u staveb, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst.2 písm. a) až e), připojit k ohlášení demolice dokumentaci bouracích prací. Vypracování této dokumentace není podle §158 odst. 2 stavebního zákona vybranou činností ve výstavbě, a tedy nemusí být vypracována autorizovanou osobou. Obsah nicméně musí odpovídat požadavkům popsaným v příloze č.4 vyhlášky č.499/2006 Sb.

Zpět na výpis článků

Společně to napočítáme

Obraťte se na rozpočtáře.

Najdeme nejlepší možné řešení vašeho požadavku a spočítáme to přesně – od přibližného nacenění až po závaznou nabídku do výběrového řízení.

Kontakt Služby