Likvidace suti Vyškov

Věnujeme se likvidaci a odvozu sutě a ostatních odpadů ve Vyškově. Přistavíme kontejner a suť (či jiné odpady) ve Vyškově uložíme na skládku.

Kromě tvorby demoličních projektů a zajišťování demoličních výměrů ve Vyškově zajišťujeme odvoz a likvidaci sutě a dalších stavebních odpadů. Provozujeme ve Vyškově kontejnerovou autodopravu, kontejner přistavíme kdykoliv, dle předchozí telefonické domluvy za cenu, kterou znáte předem (více informací na stránce Přistavení kontejneru Vyškov).

Likvidace suti Vyškov – jaké odpady ve Vyškově likvidujeme

Jaké odpady ve Vyškově likvidujeme:
 - 010413 odpady z řezání a broušení kamene
 - 170101 beton
 - 170102 cihla
 - 170103 tašky a keramika
 - 170107 směsi a frakce betonu, cihel, tašek a keramiky
 - 170302 asfalt bez dehtu
 - 170504 zemina, kamení a hlušina
 - 170508 štěrk ze železničního svršku
 - 170802 stavební materiály na bázi sádry
 - 170904 směsné stavební a demoliční odpady

Likvidace suti Vyškov – kolik to stojí?

Cena za likvidaci a uložení odpadu na skládku ve Vyškově se liší dle druhu odpadu. Platí se za každou tunu odpadu, který ukládáme na skládku. Níže jsou ceny za skládku odpadu ve Vyškově, plus je třeba připočítat cenu přistavení a odvozu kontejneru ve Vyškově.

Likvidace suti Vyškov – poplatky za skládku

Poplatky za likvidaci suti ve Vyškově:
 - odpady z řezání a broušení kamene, 480,- Kč / tuna
 - beton, 680,- kč / tuna
 - cihly, 480,- Kč / tuna
 - tašky (pálená červená střešní taška) , 480,- Kč / tuna
 - tašky a keramika (ostatní) , 480,- Kč / tuna
 - směsi a frakce betonu, cihel, tašek a keramiky, 480,- Kč / tuna
 - asfalt bez dehtu, 480,- Kč / tuna
 - zemina, kamení, 480,- Kč / tuna
 - štěrk ze železničního svršku, 480,- Kč / tuna
 - směsné stavební a demoliční odpady, 480,- Kč / tuna
 - stavební materiály na bázi sádry, 480,- Kč / tuna

Likvidace suti Vyškov – objednávka

Protože běháme stále někde ve Vyškově po stavbách a zaměřujeme či zrovna nakládáme odpad, často se nám stane, že telefon nezvedneme. Nejvíce tedy oceníme objednávku či dotaz ohledně likvidace suti ve Vyškově písemně mailem na adrese info@kalkulio.cz nebo prostřednictvím formuláře níže. Pakliže raději telefonujete, volejte 731177789.

Potřebuji zlikvidovat suť ve Vyškově - ozvěte se nám!

Společně to napočítáme

Obraťte se na nás.

Najdeme nejlepší možné řešení vašeho požadavku – od přibližného nacenění až po závaznou nabídku do výběrového řízení.

Kontakt