Likvidace suti Svitavy

Věnujeme se likvidaci a odvozu sutě a ostatních odpadů ve Svitavách. Přistavíme kontejner a suť (či jiné odpady) ve Svitavách uložíme na skládku.

Kromě tvorby demoličních projektů a zajišťování demoličních výměrů ve Svitavách zajišťujeme odvoz a likvidaci sutě a dalších stavebních odpadů. Provozujeme ve Svitavách kontejnerovou autodopravu, kontejner přistavíme kdykoliv, dle předchozí telefonické domluvy za cenu, kterou znáte předem (více informací na stránce Přistavení kontejneru Svitavy).

Likvidace suti Svitavy – jaké odpady ve Svitavách likvidujeme

Jaké odpady ve Svitavách likvidujeme:
 - 010413 odpady z řezání a broušení kamene
 - 170101 beton
 - 170102 cihla
 - 170103 tašky a keramika
 - 170107 směsi a frakce betonu, cihel, tašek a keramiky
 - 170302 asfalt bez dehtu
 - 170504 zemina, kamení a hlušina
 - 170508 štěrk ze železničního svršku
 - 170802 stavební materiály na bázi sádry
 - 170904 směsné stavební a demoliční odpady

Likvidace suti Svitavy – kolik to stojí?

Cena za likvidaci a uložení odpadu na skládku ve Svitavách se liší dle druhu odpadu. Platí se za každou tunu odpadu, který ukládáme na skládku. Níže jsou ceny za skládku odpadu ve Svitavách, plus je třeba připočítat cenu přistavení a odvozu kontejneru ve Svitavách.

Likvidace suti Svitavy – poplatky za skládku

Poplatky za likvidaci suti ve Svitavách:
 - odpady z řezání a broušení kamene, 480,- Kč / tuna
 - beton, 680,- kč / tuna
 - cihly, 480,- Kč / tuna
 - tašky (pálená červená střešní taška) , 480,- Kč / tuna
 - tašky a keramika (ostatní) , 480,- Kč / tuna
 - směsi a frakce betonu, cihel, tašek a keramiky, 480,- Kč / tuna
 - asfalt bez dehtu, 480,- Kč / tuna
 - zemina, kamení, 480,- Kč / tuna
 - štěrk ze železničního svršku, 480,- Kč / tuna
 - směsné stavební a demoliční odpady, 480,- Kč / tuna
 - stavební materiály na bázi sádry, 480,- Kč / tuna

Likvidace suti Svitavy – objednávka

Protože běháme stále někde ve Svitavách po stavbách a zaměřujeme či zrovna nakládáme odpad, často se nám stane, že telefon nezvedneme. Nejvíce tedy oceníme objednávku či dotaz ohledně likvidace suti ve Svitavách písemně mailem na adrese info@kalkulio.cz nebo prostřednictvím formuláře níže. Pakliže raději telefonujete, volejte 731177789.

Potřebuji zlikvidovat suť ve Svitavách - ozvěte se nám!

Společně to napočítáme

Obraťte se na nás.

Najdeme nejlepší možné řešení vašeho požadavku – od přibližného nacenění až po závaznou nabídku do výběrového řízení.

Kontakt